Veelgestelde vragen

Hoeveel is het voorschottarief dat ik moet betalen voor de zonnestroom die ik zal verbruiken?

Als je een digitale meter hebt, betaal je één keer per maand een voorschotfactuur. Dit voorschot betaal je samen met de huurlasten aan jouw sociale verhuurder.

Het voorschot is berekend op het elektriciteitsverbruik van een doorsnee Vlaams gezin met een zonnepaneleninstallatie van 4 kWp. In normale omstandigheden kan je één derde (30%) van de elektriciteit die wordt geproduceerd door de zonnepanelen, gebruiken op het moment dat de zon schijnt.

Voor het voorschot rekenen we het basistarief aan. Dat is het tarief dat sociale huurders die recht hebben op het sociaal tarief moeten betalen. Het is gelijk aan 90% van het tweevoudig sociaal tarief nacht. Voor 2023 is het voorschottarief 0,2251 € per kWh. In dit tarief zijn alle kosten inbegrepen. Jouw sociale verhuurder kan altijd beslissen om een ander voorschottarief aan te rekenen.

Eén keer per jaar krijg je van jouw sociale verhuurder een afrekening. Bij de afrekening rekenen we voor elke maand van het voorbije jaar jouw werkelijke verbruik van de zonnestroom aan het juiste tarief per kwartaal af.

Heb je recht op het sociaal tarief, dan is dat tarief 90% van het tweevoudig sociaal tarief nacht. Heb je geen recht op het sociaal tarief dan betaal je voor de gebruikte zonnestroom het tarief dat van toepassing is in de regio waar jij woont.

Als het bedrag van de voorschotten die je betaalde hoger is dan het bedrag van de jaarafrekening, dan krijg je wat je te veel betaalde teruggestort van jouw sociale verhuurder.

Als het bedrag van de voorschotten die je betaalde lager is dan het bedrag van de jaarafrekening, dan moet je bij betalen aan jouw sociale verhuurder.

Als je een terugdraaiende teller hebt, dan betaal je tot er door Fluvius een digitale meter wordt geïnstalleerd in jouw woning maandelijks, samen met de huurlasten, aan jouw sociale verhuurder een vast bedrag.

Dit bedrag is maximaal 80% van het enkelvoudig sociaal tarief voor een normaal elektriciteitsverbruik van het aantal mensen dat werkelijk in jouw sociale woning woont. Zijn de kosten van de investering in de zonnepanelen op jouw woning lager, dan betaal je het laagste bedrag.