8 december 2020: webinar energiegemeenschappen

 

Op dinsdag 8 december organiseerde het LECSEA-project een interactieve webinar over energiegemeenschappen.

Het project LECSEA staat voor de ontwikkeling en implementeren van ‘Local Energy Communities’ (LEC's) in het gebied van ‘Interreg 2 Seas’. Kort gezegd: een groep van bedrijven, organisaties en/of burgers die een gemeenschappelijk actieplan uitwerken op basis van gemeenschappelijke doelstellingen m.b.t. het delen van energie en/of energie-ontwikkeling.

De West-Vlaamse intercommunale Leiedal is hoofdpartner van het project.

Björn Mallants, gedelegeerd bestuurder van ASTER cv, gaf tijdens de webinar een verdere toelichting over het ASTER-project.

Lokale besturen, sociale huisvestingsmaatschappijen, ondernemers, bedrijventerreinverenigingen en actieve burgers werden uitgenodigd voor de webinar. Verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen namen deel.

Meer weten? www.leiedal.be/lecsea