ASTER in 50 Out-of-the-Box Housings Solutions for the Locked Out

 

The Housing Solutions Platform is een initiatief van Housing Europe, FEANTSA, The Fondation Abbé Pierre en Friends of Europe en heeft tot doel innovatieve oplossingen voor betaalbare woningen in Europa bekend te maken en te promoten.

Het platform bracht eind 2019 de publicatie ‘50 Out-of-the-Box Housings Solutions for the Locked Out’ uit. Verschillende projecten gericht op het aanbieden van degelijke en betaalbare huisvesting kwamen aan bod. Ze werden geselecteerd op het gebruik van innovatie constructies, nieuwe juridische mechanismen of nieuwe vormen van samenwerking tussen verschillende instanties. Bovendien tonen de gepubliceerde huisvestingsoplossingen ook manieren om financiële en politieke barrières op de Europese woningmarkt te overwinnen.

Ook het ASTER-project krijgt haar aandeel in de publicatie. Volgens The Housing Solutions Platform is het project innovatief omwille van twee redenen. Eerst en vooral omwille van het financieel mechanisme dat het project hanteert; investeringen op de niet-publieke markt aantrekken om zo energiearmoede in Vlaanderen aan te pakken.

Ten tweede gaat het project uit van een collectieve aanpak om ervoor te zorgen dat alle sociale huurders de mogelijkheid hebben om te genieten van de energietransitie én te besparen op hun energierekening. Het gebruik van nieuwe benaderingen en technologieën om energie te delen en de financiële voordelen van de integratie van hernieuwbare energie is iets heel nieuws in de sociale woonsector.

Meer weten of de volledige publicatie raadplegen? https://bit.ly/2QRss7Q