ASTER in jaarverslag DE ARK: "De energiefactuur verlagen, daar gaan we voor"

 

Sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK uit Turnhout schaart zich volledig achter ASTER. in hun jaarverslag gaat DE ARK in gesprek met Peter Vanommeslaeghe, algemeen directeur van DE ARK (rechts op de foto) en Sven Van Elst, Operations Expert ASTER.

DE ARK trekt, samen met meer dan zestig andere huisvestingsmaatschappijen, alle registers open om de energiefactuur van de huurders omlaag te krijgen. Ondanks onze investeringen om woningen te isoleren, neemt de energiekost bij veel gezinnen nog altijd een grote hap uit het budget. Een massale groepsaankoop van zonnepanelen moet de energiekost in sociale woningen 20% goedkoper maken. Een grootschalige actie waar onze bewoners én het klimaat wel bij varen.

In de schoot van VVH (Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen) wordt in zomer 2020 ASTER cv opgericht. Peter Vanommeslaeghe (DE ARK) en Sven Van Elst (VVH) staan mee aan de wieg.

Groepsaankoop
‘Het doel van ASTER is een groepsaankoop van zonnepanelen realiseren,’ zegt Sven. ‘Het idee erachter is vrij simpel. Er zijn heel veel sociale woningen in Vlaanderen. En met koepelorganisatie VVH kunnen wij de kracht van de grote getallen uitspelen. Als je ineens tienduizenden zonnepanelen bestelt, kan je een goede prijs bedingen.’

Peter: ‘DE ARK heeft 2 600 daken, waarvan er ongeveer 1 700 geschikt zijn om er zonnepanelen op te leggen. In heel Vlaanderen groepeert ASTER meer dan 55 000 daken. De totale investering zal ongeveer 280 miljoen euro kosten.’

Financieel voordeel
Sven: ‘We kunnen op dit moment goedkoop lenen. Onze huurders betalen die investering terug, verspreid over twintig jaar, onder de bindende voorwaarde dat ze er financieel voordeel mee doen. Ze zullen per definitie minder moeten betalen dan het sociale tarief dat ze nu betalen. Zo steekt het businessmodel in mekaar. Niet alleen huurders met zonnepanelen op hun eigen dak zullen profiteren. De zon schijnt voor iedereen. We gaan ons best doen om zo veel mogelijk huurders een zonnebonus te geven.’

Peter: ‘We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk we die energiefactuur van onze huurders vinden. Samen met de huur, maakt de energiefactuur een groot deel uit van de maandelijkse kost. We maken echt een verschil als we die naar beneden krijgen. Daar gaan we voor. Uiteindelijk is dat onze reden van bestaan: knokken voor onze huurders.’

Gunstig voor het klimaat
Wie tienduizenden daken van zonnepanelen voorziet, doet niet alleen zijn huurders maar ook het klimaat een groot plezier.

‘Als we alle daken van sociale woningen gebruiken, levert dat jaarlijks een productie van bijna 205 gigawatt groene stroom op,’ zegt Sven. ‘Dat komt overeen met de productie van een kleine kerncentrale. De daken die we nu al kunnen benutten, zullen jaarlijkse een CO2-reductie van 40 000 ton opleveren. Dat is te vergelijken met een bos van 2 miljoen bomen, zo groot als 1 500 voetbalvelden. We zijn er zeker van dat ASTER helpt om de ‘green energy day’ een stukje op te schuiven. (Dit is de dag waarop de hernieuwbare energie van bij ons op is, als we vanaf 1 januari enkel daarop hadden ingezet, red.)’

Timing
Hoe lang we nog op de zonnepanelen moeten wachten? ‘Niet lang’, antwoordt Sven, ‘we beginnen er vrijwel meteen aan. We hopen in de komende winter de eerste installaties te leggen. In een eerste fase voorzien we 42 000 installaties op 28 000 gebouwen. Het lijkt ons realistisch om die fase binnen de drie jaar te kunnen voltooien.’