ASTER opgenomen als best practice in #Housing2030

 

Wonen staat centraal in het leven van mensen en hun sociale en economische welzijn. Het beleid kan een sleutelrol spelen om ervoor te zorgen dat die huisvesting veilig, betaalbaar én toegankelijk is.

Housing Europe, de Europese koepelorganisatie van publieke, coöperatieve en sociale huisvesters, bracht samen met de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE) en de VN-Habitat De publicatie #Housing2030: Effectief beleid voor betaalbare huisvesting in de VN/ECE-regio uit.

Het rapport gaat in op integrale beleidsinstrumenten voor betaalbare huisvesting: effectief bestuur, strategisch grondbeleid, investeringen in wonen en actieve bevordering van klimaatneutrale en betaalbare woningen en buurten.

Het rapport bestaat uit vier hoofdstukken. Het laatste hoofdstuk bespreekt klimaatneutrale huisvesting  en meer specifiek hoe het patrimonium verduurzaamd kan worden op een betaalbare manier. ASTER werd hierin opgenomen als best practice: “Het doel van ASTER is om te zorgen voor lagere elektriciteitskosten en lagere uitstoot van broeikasgassen”

Een van de uitgagingspunten van ASTER is immers om te investeren in mensen. De komende jaren installeert ASTER cv bijna 650.000 zonnepanelen op daken van sociale woningen en zorgt zo dat de energiefactuur van de sociale huurder betaalbaar blijft. Dit komt het klimaat enkel maar ten goede.

Meer weten? www.housing2030.org/reports/