ASTER publiceert oproep raamcontract zonnepanelen

 

Op 4 december publiceerde ASTER cv de oproep tot indiening van aanvragen tot deelneming voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp 'Raamcontract voor het leveren, plaatsen, monitoren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.'

ASTER cv zal van 2021 tot 2025 zo'n 650.000 zonnepanelen plaatsen op 58.000 gebouwen met sociale woningen. De investering is goed voor een jaarlijkse productie van 234 GWh groene stroom.

De openbare aanbesteding is een Europese mededingingsprocedure met onderhandeling in twee fases. In de selectiefase kunnen bedrijven zich kandidaat stellen tot 31 januari 2021. De geselecteerde kandidaten krijgen vervolgens het bestek en kunnen dan een offerte indienen. ASTER cv voorziet de gunning van de opdracht bij het begin van de zomer 2021.

Geïnteresseerde bedrijven die zich kandidaat willen stellen, vinden alle informatie terug op e-Notification.