Our Homes, our Deal

 

Our Homes, our deal is een initiatief van Housing Europe, de Europese koepelorganisatie van publieke, coöperatieve en sociale huisvesters om het aantal energiezuinige renovaties in kaart te brengen. 

De sociale huisvestingssector is leider in energietransitie. De sector zorgt al jaren voor enorme renovatie-inspanningen. Zo is er in de periode tussen 2001 en 2017 maar liefst 75% van de op olie gebaseerde verwarmingssystemen vervangen door duurzamere energiebronnen. Bovendien bevordert de sector de reductie van CO2 door te investeren in hernieuwbare energie. Met name door energie op te wekken voor eigen gebruik.

Met ASTER zullen de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen de kans krijgen om zonnepanelen te plaatsen op bestaande gebouwen in hun patrimonium. De SHM’s zullen maar liefst 700.000 zonnepanelen kunnen plaatsen. Met de productie van deze zonnestroom vermindert de sociale huisvestingssector de uitstoot van CO² elk jaar met 40.000 ton. Dat is vergelijkbaar met een bos met 2 miljoen bomen, zo groot als 1.500 voetbalvelden. Op deze manier draagt de sector structureel bij aan een beter klimaat.

Meer weten? www.ourhomesourdeal.eu