PERSBERICHT: Reactie ASTER cv op daling zonnepanelen - “Ook op sociale woningen wordt zonnevermogen benut”

 

11 augustus 2021 - ASTER, de coöperatieve vennootschap die op grote schaal zonnepanelen op de Vlaamse sociale woningen zal plaatsen, reageert op de sterke afname in de installatie van nieuwe zonnepanelen.

“Het is jammer dat het nieuwe Vlaamse ondersteuningsmechanisme voor bedrijven en particulieren het enthousiasme voor zonnepanelen zo sterk getemperd heeft. Toch blijven zonnepanelen interessant in haast elke context, gesubsidieerd of niet. Op slechts 5 procent van de Vlaamse daken liggen zonnepanelen. Het potentieel blijft enorm”, zegt gedelegeerd bestuurder Björn Mallants. “We realiseren met ASTER cv een zonnevermogen van 260 MWp de komende vijf jaar, door de installatie van 733.481 zonnepanelen op sociale woningen. We doen deze investering met niet-publieke middelen”, aldus Mallants. “Dit komt de sociale huurder rechtstreeks ten goede, gezien de energiefactuur verlaagt. De beschermde afnemers genieten bovendien van het laagst mogelijke tarief.”

ASTER cv hoopt dat haar initiatief, waaraan 67 Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) participeren, helpt om het vertrouwen in investeringen in zonne-energie te herstellen en tot voorbeeld kan strekken.

“Het IPCC-rapport van maandag toont aan dat een duurzame energietransitie urgent is, ook in Vlaanderen. Zoveel mogelijk zonnevermogen realiseren blijft cruciaal”, aldus Mallants.

Dankzij ASTER cv zullen de SHM’s de jaarlijkse CO2-uitstoot met 39.667 ton verminderen. Dat is vergelijkbaar met de opslagcapaciteit van 1,6 miljoen bomen, een bos zo groot als 4.958 voetbalvelden.

www.aster.prezly.com