PERSBERICHT - Reactie ASTER: “Zonnepanelen op sociale woningen, een stimulans voor Vlaamse KMO’s”

 

21 januari 2021 - ASTER cv, dat zonnepanelen op de Vlaamse sociale woningen wil plaatsen, reageert op communicatie van de sectorfederatie van de installateurs van zonnepanelen.

“We moedigen Vlaamse KMO’s net aan om consortia te vormen en mee te dingen naar het contract voor de installatie van de zonnepanelen. Dit is net een kans voor kleine spelers om op te schalen en zo aan een nobel en ambitieus project mee te werken. Maar dan moeten ze wel samenwerken”, zegt gedelegeerd bestuurder Björn Mallants.

“ASTER is zeer ambitieus. De sociale onderneming wil het zonnepotentieel op de daken van sociale woningen activeren. We kunnen dat maar betaalbaar en op grote schaal doen als we één contract met één centrale partij sluiten. Het gaat hier immers niet enkel om het plaatsen van PV-panelen op daken, maar ook om monitoring, data management, onderhoud, productgaranties, verzekeringen… Eén aanspreekpunt voor de sociale huisvestingssector is hierbij van cruciaal belang."

Dat kan een consortium van bedrijven zijn of één enkel bedrijf. We willen de beste en economisch meest interessante voorstellen met elkaar vergelijken. De criteria voor de openbare aanbesteding maken het perfect mogelijk dat (Vlaamse) KMO’s zich verenigen en samen meedingen naar het contract.”

We begrijpen zeker dat KMO’s het moeilijk hebben in tijden van corona, net daarom hebben we het in de selectieleidraad, na overleg met de sectororganisatie Techlink, expliciet mogelijk gemaakt dat ze met gelijke wapens kunnen meedingen naar deze aanbesteding. 

Maar laat er geen twijfel over bestaan: onze belangrijkste focus is om de bewoners van sociale woningen toegang te geven tot duurzame groene energie en hun ook het verschil merken in hun portefeuille. Dat is ons einddoel.

Meer weten? https://aster.prezly.com/#