Voorstelling ASTER op netwerkevenement Solarise

 

Solarise is een Europees project met als doel het verminderen van de CO2-uitstoot door meer in te zetten op hernieuwbare energie. Zo toont het gelijkenissen met ASTER.

Solarise heeft partners in Vlaanderen, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het project zet vooral in op gemeentebesturen en universiteiten. Op 10 februari 2020 vond een netwerkevenement van gemeentebestuur en partner Middelkerke plaats. VVH kreeg de kans om ASTER voor te stellen.

Solarise kadert in het Burgemeesterconvenant, waarmee het engagement wordt aangegaan om tegen 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met 20 %. Het draagt bovendien bij tot de verdere promotie van hernieuwbare (zonne-)energie. Concreet is het de bedoeling om zo veel mogelijk zonne-energie te produceren en die energie zo veel mogelijk ter plaatste op te slaan en te verbruiken. Het project stimuleert het gebruik van hernieuwbare energie op historische panden en publieke gebouwen. Daarnaast promoot het hernieuwbare energie bij gezinnen met lage inkomens.

Meer informatie over Solarise vindt u hier.