Over aster

Het ASTER-project wordt gefinancierd door het ELENA H2020 ‘Project Development Assistance’ Programma. Het ELENA-programma is een initiatief van de Europese Commissie met als doel vernieuwende acties rond duurzame ontwikkeling mogelijk maken. De Europese Investeringsbank (EIB) financiert het project en volgt het op. Het ASTER-project heeft twee hoofddoelstellingen:

  • Deskundigheid opbouwen voor het opzetten van een investeringsprogramma voor duurzame ontwikkeling in sociaal wonen;
  • 20.000 fotovoltaïsche installaties met een totale capaciteit van 40 megawatt plaatsen op bestaande sociale woningen.

Waarom aster?

De Vlaamse sociale huisvestingssector wil meewerken aan een beter klimaat. Daarnaast willen de sociale huisvestingsmaatschappijen dat de energiefactuur van de sociale huurders betaalbaar blijft.
Het Decreet Hernieuwbare energie en het Besluit van de Vlaamse Regering over de vergoeding voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen vormen het wettelijke kader dat het voor sociale huisvestingmaatschappijen mogelijk maakt om de kosten van investeringen in hernieuwbare energiebronnen te verhalen op de sociale huurders. Het voordeel voor sociale huurders op hun energiefactuur zal altijd groter zal zijn dan de vergoeding die zij moeten betalen voor de duurzame investeringen.

Wat doet aster?

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH), de koepelorganisatie van alle Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen, krijgt sinds december 2018 voor een periode van 3 jaar steun van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank om een Special Purpose Vehicle (ASTER)  op te richten dat financiering van de kapitaalmarkt kan aantrekken om te investeren in duurzame energietoepassingen voor de sociale huisvestingssector in Vlaanderen. Zo wil ASTER de aankoop, de installatie en het onderhoud van zonnepanelen financieren. De volgende jaren zullen 20.000 fotovoltaïsche installaties op bestaande sociale woningen geplaatst worden.

 

Het team achter aster

 

 
Björn Mallants

Senior Expert

 
James Thorogood

Project Manager

 
Birgit Coninx

Marketing and Finance Expert

 
Sven Van Elst

Operations Expert