Equator

Het advocatenkantoor Equator is de juridische partner van het ASTER-project.

Met een link naar de “Equator principles”, symboliseert de naam van het kantoor de convergentie en complementariteit tussen het publiek recht (administratief recht, overheidsopdrachten, energierecht…) en het privaatrecht (contractenrecht, zakenrecht vennootschapsrecht…) waarbij het kantoor, zoals de equator of evenaar, het referentiepunt vormt. Met specialisaties in het publiek recht en het privaatrecht en in het bijzonder ook de unieke wisselwerking tussen beide rechtstakken zal het kantoor zijn uitgebreide ervaring inzetten om het ASTER-project vanuit juridisch en financieel oogpunt te structureren en bijstand te verlenen bij het opzetten van diverse deelprojecten.

https://eqtr.be/