Voordelen voor het klimaat

De Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen investeren met ASTER in de installatie van 20.000 fotovoltaïsche installaties.  Dit is goed voor een jaarlijkse vermindering van de CO²-uitstoot met 10.000 ton. Om je een idee te geven: dat is 40 miljoen afgelegde kilometers met een dieselwagen, 1.000 keer rond de aarde. Alvast een eerste, maar zeker niet de laatste stap op weg naar een beter klimaat.