Voordelen voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Het Decreet Hernieuwbare energie geeft met het Split Incentive Model de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid om de kosten van investeringen in hernieuwbare energiebronnen te verhalen op de sociale huurders. Het voordeel voor de sociale huurders op hun energiefactuur zal altijd groter zijn dan de vergoeding die zij moeten betalen voor de duurzame investeringen van de sociale huisvestingsmaatschappij. Het Split Incentive Model is een belangrijke stimulans voor de sociale huisvestingssector om te investeren in duurzame energietoepassingen.