Voordelen voor sociale huurders

ASTER zorgt voor een netto besparing op de energiefactuur van de sociale huurders van een Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij. Het voordeel voor de sociale huurders op hun energiefactuur zal altijd groter zijn dan de vergoeding die zij moeten betalen voor de duurzame investeringen van de sociale huisvestingsmaatschappij. Zo willen de sociale huisvestingsmaatschappijen de energiefactuur van sociale huurders verlagen en de energiearmoede in Vlaanderen aanpakken.