Waarom ASTER?

Investeren in mensen én het klimaat

De Vlaamse sociale huisvestingssector wil meewerken aan een beter klimaat. Daarnaast willen de sociale huisvesters dat de energiefactuur van de sociale huurders betaalbaar blijft.
Het Decreet Hernieuwbare energie en het Besluit van de Vlaamse Regering over de vergoeding voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen vormen het wettelijke kader dat het voor sociale huisvesters mogelijk maakt om de kosten van investeringen in hernieuwbare energiebronnen te verhalen op de sociale huurders.

De Vlaamse regering bepaalt de tarieven die de sociale huurders moeten betalen voor de zonnestroom die zij verbruiken op het moment dat de zon schijnt. Zo is het voordeel op hun energiefactuur altijd wettelijk gegarandeerd.

Sociale huurders

Wat doet ASTER?

ASTER is opgericht om de energie- en isolatiebehoeftes van sociale woningen in Vlaanderen te verduurzamen. De coöperatieve vennootschap streeft ernaar om in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstellingen op de mens (en in het bijzonder de sociale huurder), het milieu en de samenleving.

Investeren in zonne-energie voor sociale huurders.

Het eerste initiatief van ASTER is investeren in zonne-energie voor sociale huurders. De Zonnekaart Vlaanderen toont dat de Vlaamse sociale huisvesters een groot zonnepotentieel hebben op hun daken.

ASTER installeert de volgende jaren 395.000 zonnepanelen op 52.500 sociale woningen. Dit zonnevermogen van 158 MWp produceert jaarlijks zo'n 130 GWh zonnestroom. Zo reduceren de sociale huisvestingsmaatschappijen de CO2-uitstoot jaarlijks met 35.000 ton. Dat is vergelijkbaar met de CO2-opslagcapaciteit van 3,25 miljoen bomen, een bos zo groot als 10.000 voetbalvelden.

ASTER cv brengt door een optimale plaatsing van de zonnepanelen de voordelen van zonnestroom bij zo veel mogelijk sociale huurders.