Het model

  1. ASTER cv sluit met de SHM voor elk dak waarop een PV-installatie wordt geïnstalleerd een bruikleningsovereenkomst met een accessoir opstalrecht af. De waarde van de opstalrechten wordt vertaald in de waarde van de B-aandelen die de SHM ontvangt bij de ingebruikname van de PV-installatie.
  2. Het consortium van financiers verschaft leningen (senior, junior, bridge bullet) aan ASTER cv.
  3. ASTER cv doet alle investeringen voor de aanschaf, het onderhoud, de verzekering en het beheer van de PV-installaties. ASTER cv plaatst, volgens de wettelijke bepalingen, PV-installaties op de daken van de gebouwen van de SHM’s. De aannemers worden geselecteerd door openbare aanbesteding en factureren aan ASTER cv die eigenaar en beheerder wordt van de PV-installaties.
  4. De SHM betaalt aan ASTER cv een investeringsvergoeding per kWh geproduceerde zonnestroom bepaald door de genormaliseerde productie van het geïnstalleerde vermogen (kWp).
  5. De sociale huurder betaalt aan de SHM een investeringsvergoeding per kWh geproduceerde zonnestroom bepaald door de genormaliseerde productie van het geïnstalleerde vermogen (kWp) die is aangesloten op de (digitale) meter van de woning. De investeringsvergoeding wordt bepaald volgens de regels van het BVR en wordt verrekend in de huurlasten.
  6. De sociale huurder heeft een leveringsovereenkomst en een terugleveringsovereenkomst met een elektriciteitsleverancier van eigen keuze om de constante levering van elektriciteit te garanderen en om een terugleveringsvergoeding voor niet-gelijktijdig gebruikte zonnestroom te kunnen krijgen.