Een coöperatieve vennootschap

ASTER is een coöperatieve vennootschap van sociale huisvesters en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH). Zij zijn de aandeelhouders van de vennootschap.

ASTER heeft als finaliteit bij te dragen tot een duurzame sociale woninghuurmarkt voor de samenleving. De coöperatieve waarden, zoals geformuleerd door de International Co-operative Alliance (ICA), zijn de leidraad van ASTER: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

coöperatie

ASTER heeft tot voornaamste doel het verduurzamen van de energie- en isolatiebehoeftes van sociale woningen. De coöperatieve vennootschap wil, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact bewerkstelligen op de mens (en in het bijzonder de sociale huurder), het milieu en de samenleving.

Andere doelen en activiteiten van de coöperatieve vennootschap zijn ondermeer:

  • Het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare oplossingen voor sociale huisvesting (o.m. op het vlak van energie);
  • Het ondersteunen van de Vlaamse sociale huisvesters op die wijze dat deze hoogkwalitatieve en energiezuinige woningen kunnen aanbieden op de sociale woning(huur)markt;
  • Het aankopen van zonnepanelen en het verstrekken van energie ten voordele van de Vlaamse sociale huisvesters en hun sociale huurders;
  • Alle andere aankopen die geschieden in verband met het kader van hernieuwbare energie ten voordele van het Vlaams sociaal huisvestingspatrimonium;
  • Het bouwen van woningen ter ondersteuning van het Vlaams sociaal huisvestingspatrimonium;
  • Het plaatsen van overheidsopdrachten ter ondersteuning van de Vlaamse sociale hisvesters;
  • Mee oplossingen zoeken voor energievraagstukken ten voordele van de sociale huisvestingssector.