Save the date: Provinciale infosessies voor SHM's

 

De voorbije maanden kreeg het ASTER-project meer en meer vorm. Verschillende deelactiviteiten werden opgestart en de doelstellingen van het project werden in Vlaanderen en Europa verder bekend gemaakt bij diverse stakeholders. VVH stelde energiemakelaar Enbro en advocatenkantoor Equator aan als deskundigen om het project mee te realiseren.

Net voor de zomer organiseerde VVH provinciale inforondes om alle sociale huisvestingsmaatschappijen te informeren over de mogelijkheden die het project biedt om energiearmoede aan te pakken en om als sector een bijdrage te leveren aan een beter en gezonder klimaat. Tijdens de zomermaanden verzamelden de SHM's allerlei gegevens over hun patrimonium om het business model verder te kunnen uitwerken.

Eind oktober keurde de ASTER-stuurgroep het concept van het business model en het financiaal plan en de oprichting van het SPV ASTER goed.

In november organiseert VVH opnieuw provinciale infosessies voor de sociale huisvestingsmaatschappijen om hen te informeren over de laatste ontwikkelingen.

Belangrijke data om te noteren:
Dinsdag 5 november 2019: provinciale infosessie in Diepenbeek
Dinsdag 12 november 2019: provinciale infosessie in Gent
Dinsdag 19 november 2019: provinciale infosessie in Antwerpen