Wat doet ASTER cv?

ASTER is een coöperatieve vennootschap. ASTER staat voor "Access to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit". Het doel van de vennootschap is:

"het verduurzamen van de energie- en isolatiebehoeftes van sociale woningen. De coöperatieve vennootschap heeft derhalve tot voornaamste doel en voorwerp om in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstellingen op de mens (en in het bijzonder de sociale huurder), het milieu en de samenleving"

ASTER wil niet-publieke financiering  aantrekken om die investeringen in duurzame energietoepassingen voor de sociale huisvestingssector in Vlaanderen te realiseren.