Wat is ASTER?

ASTER is een initiatief van de Vlaamse sociale huisvestingssector. Het doel? Investeren in duurzaam sociaal wonen. Van 2018 tot 2022 een Europees project, vandaag een coöperatieve vennootschap van sociale huisvesters. Het ene heeft alles te maken met het andere. Het ASTER-project en ASTER cv, een toelichting.

Het ASTER-project

ASTER is een Europees project dat liep van december 2018 tot mei 2022. Het werd gefinancierd door het ELENA H2020 ‘Project Development Assistance’ Programma.

Het ELENA-programma is een initiatief van de Europese Commissie met als doel vernieuwende acties rond duurzame ontwikkeling mogelijk maken. De Europese Investeringsbank (EIB) financierde het ASTER-project en volgde het op.

ASTER is een letterwoord dat staat voor "Access to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit", vrij vertaald "Toegang tot duurzaamheid voor huurders door middel van energie-efficiënte modernisering".

Het ASTER-project had twee hoofddoelstellingen:

  • Deskundigheid opbouwen voor het opzetten van een investeringsprogramma voor duurzame ontwikkeling in sociaal wonen;
  • 20.000 fotovoltaïsche installaties met een totale capaciteit van 40 megawatt plaatsen op bestaande sociale woningen.

Het project werd gecoördineerd door de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, de koepelorganisatie van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen.

ASTER cv

Om de projectdoelstellingen te realiseren richtten 40 sociale huisvesters of SHM's op 26 oktober 2020 de coöperatieve vennootschap ASTER cv op. In totaal werden 67 SHM's en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen omaandeelhouder te worden van ASTER cv.

De vennootschap heeft als finaliteit bij te dragen tot een duurzame sociale woninghuurmarkt voor de samenleving. De coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de International Co-operative Alliance (ICA) zijn de leidraad van ASTER: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

ASTER heeft tot voornaamste doel aan de behoeften en de noden van sociale huisvesters te voldoen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen en diensten in het kader van het verduurzamen van de energie- en isolatiebehoeftes van sociale woningen.