Samen duurzaam

Investeren in een solidaire en duurzame energietransitie voor sociale huurders in Vlaanderen

De Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen investeren in hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie. Zo willen ze de energiefactuur van sociale huurders verlagen én meewerken aan een beter klimaat.

lees de infobrochure

Ontdek hier het zonnepotentieel van de sociale huisvestingsmaatschappijen en ASTER cv.

Voordelen voor sociale huurders

ASTER cv zorgt voor een netto besparing op de energiefactuur van de sociale huurders van een Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij.

Meer informatie ›

Voordelen voor het klimaat

De Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen investeren met ASTER cv in de installatie van 650.000 zonnepanelen.

Meer informatie ›

Voordelen voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Het Split Incentive Model geeft de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid om de kosten van investeringen in hernieuwbare energiebronnen te verhalen op de sociale huurders.

Meer informatie ›

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.