Enbro

Enbro is energiemakelaar voor bedrijven en overheden. Ook in het ASTER-project verleent Enbro zijn diensten als energiemakelaar. Via het Test-Aankoop platform Gaele stelt Enbro deze ervaring ook ten dienste van residentiële energieverbruikers. Een energiemakelaar zorgt ervoor dat je de juiste prijs betaalt voor energie en dat je de energie bij de juiste bron haalt, telkens in functie van het noodzakelijke verbruik.

Elke oplossing is dan een herschikking van verbruik, productie en gelijktijdigheid opdat de verbruikers hun kernactiviteiten realiseren met minder verloren energie. Door de decentralisatie van het energielandschap zijn er nu enorme sprongen voorwaarts mogelijk.

De teams van Enbro combineren de best beschikbare technologie, kennis en ervaring in energiebeheer en projectontwikkeling tot oplossingen op maat. Technologie evolueert naar betere oplossingen, maar de incrementele winst is zelden groter dan de besparing die we realiseren door nu te handelen. Regelgeving is per definitie nooit perfect om een individuele oplossing te optimaliseren, maar het is beter nu al juiste stappen in de juiste richting te zetten dan utopische regels af te wachten of op te eisen.

Pragmatisch, creatief, transparant en gedreven door energietransitie en haar mogelijkheden. In het DNA van elke medewerker van Enbro smeult de drang om buiten de platgetreden paden te treden. Om te luisteren naar verbruikers om ze vandaag al op een beter pad naar een duurzamer verbruik te zetten. De samenwerking met ASTER is voor alle Enbro medewerkers een uitgelezen kans om zich in te zetten voor alle huidige en toekomstige huurders van sociale woningen.

https://www.enbro.com/