Rebel Advisory

Rebel is een financieel-economisch adviesbureau dat opereert op het raakvlak van publiek en privaat. Vanuit economisch oogpunt bouwen wij over de hele wereld met onze klanten aan een duurzame maatschappij.

Rebels helpen publieke en private organisaties de kloof tussen infrastructuurbehoeften en financiële middelen te overbruggen door de implementatie van publiek-private samenwerkingsverbanden, innovatieve financieringsinstrumenten, efficiënte projectbeheerstechnieken en prestatie-verbeteringsprogramma’s.  In de uitdagende energiesector adviseert Rebel over strategie, prikkels, regulering, beleid, sturing, financiering, bekostiging, investeringsbeslissingen en innovatieve samenwerkingsvormen tussen publieke en private partijen (PPS).

Samen met advocatenkantoor Eubelius werken we de komende tijd aan een doorlichting van het project en formuleren we aanbevelingen met het oog op een optimale financieringsstructuur. In een volgende fase ondersteunen we ASTER bij het effectief aantrekken van externe financiering.

https://www.rebelgroup.com/nl/