Veelgestelde vragen

Hoe gebeurt de exacte verrekening van de gelijktijdig verbruikte zonnestroom en de elektriciteit die ik afneem van mijn energieleverancier?

De sociale verhuurder bezorgt elke sociale huurder met zonnepanelen op zijn sociale huurwoning jaarlijks een gedetailleerd overzicht van de verbruikte zonnestroom en van het tarief dat wordt aangerekend voor deze zonnestroom.

Wanneer je elektriciteit verbruikt die wordt opgewekt door de zonnepanelen op jouw sociale huurwoning, verbruik je op dat moment geen elektriciteit van jouw energieleverancier.De hoeveelheid elektriciteit die je afneemt van jouw energieleverancier zal dus dalen. Jouw energieleverancier zal bij zijn jaarlijkse afrekening enkel de elektriciteit aanrekenen die je van hem hebt afgenomen.