Voordelen voor sociale huurders

De zon schijnt voor iedereen, ook voor sociale huurders. Daarom installeert ASTER de volgende jaren 395.000 zonnepanelen op de daken van sociale woningen. Dit zonnevermogen van zo'n 150 MWp produceert jaarlijks meer dan 130 GWh zonnestroom en zorgt voor een netto besparing op de energiefactuur van de sociale huurders.

Sociale huurders betalen enkel een vergoeding voor de zonnestroom die zij verbruiken op het moment dat de zon schijnt. De Vlaamse regering bepaalt de tarieven voor de gelijktijdig verbruikte zonnestroom, voor zowel beschermde als niet-bechermde afnemers. Sociale huurders die gelijktijdig zonnestroom verbruiken, zijn zo zeker van een voordeel op hun energiefactuur.

Met de investering in zonnepanelen willen de sociale huisvesters de energiefactuur van sociale huurders verlagen en de energiearmoede in Vlaanderen aanpakken.

De goedkoopste elektriciteit is die elektriciteit die je niet gebruikt. Spaarzaam zijn blijft dus dé boodschap. Heb je toch elektriciteit nodig, bijvoorbeeld om je wasmachine te laten draaien of je gsm op te laden, gebruik dan zo veel mogelijk zonnestroom. Hoe meer zonnestroom je verbruikt wanneer de zon schijnt, hoe minder elektriciteit je op een later moment moet kopen bij een energieleverancier, hoe lager je energiefactuur. Zo heeft iedereen met zonnepanelen zelf invloed op zijn energiekosten.