Voordelen voor sociale huisvestingsmaatschappijen

De Vlaamse regelgeving biedt sociale huisvesters de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, investeringen in hernieuwbare energiebronnen door te rekenen aan sociale huurders.

Dit is een belangrijke stimulans voor de sociale huisvestingssector om te investeren in duurzame energietoepassingen voor hun huurders.