Voordelen voor het klimaat

De Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen investeren met ASTER in de installatie van zo'n 89.000 zonnepaneleninstallaties op 58.000 gebouwen. Dit is goed voor een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot met 35.031 ton. De CO2-reductie die de sociale woonsector hiermee realiseert, staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die een bos met 1,4 miljoen bomen, zo’n 29 km2 of 4 379 voetbalvelden groot, jaarlijks zou kunnen compenseren.

Alvast een eerste, maar zeker niet de laatste stap op weg naar een beter klimaat.

Bossen