Voordelen voor het klimaat

De Vlaamse sociale huisvestingssector investeert met ASTER in de installatie van zo'n 52.000 zonnepaneleninstallaties met een totaal vermogen van 150 MWp. Dit is goed voor een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot met 35.000 ton. De CO2-reductie die de sociale woonsector hiermee realiseert, staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die een bos met 3,25 miljoen bomen, zo’n 65 km2 of 10.000 voetbalvelden groot, jaarlijks zou kunnen compenseren.

Alvast een eerste, maar zeker niet de laatste stap op weg naar een beter klimaat.

Bossen