Het bestuur

ASTER wordt bestuurd door de algemene vergadering en het bestuursorgaan. De algemene vergadering bestaat uit alle A-aandeelhouders en alle C-aandeelhouders. Elk hebben zij 1 stem in de algemene vergadering.

Bestuur

De algemene vergadering duidde op 26 oktober 2020 negen bestuurders aan voor een bestuursmandaat van 4 jaar:

  • Cordium (vertegenwoordigd door Koen Van den Bruel, directeur Ons Dak)
  • De Mandel (vertegenwoordigd door Jurgen Vanlerberghe, bestuurder)
  • Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting (vertegenwoordigd door Guy Tordeur, voorzitter)
  • Mijn Huis (vertegenwoordigd door Piet Decavele, voorzitter)
  • SHM De Vlaamse Ardennen (vertegenwoordigd door Jeanique Van den Heede, directeur)
  • Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (vertegenwoordigd door Gert Eyckmans, directeur)
  • WoninGent (vertegenwoordigd door Sien Vervoort, verantwoordelijke Duurzaamheid, Energie en Water)
  • WoonAnker Waas (vertegenwoordigd door Etienne Audenaert, directeur)
  • Woonhaven Antwerpen (vertegenwoordigd door Jan Wouters, stafmedewerker)

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door WoonAnker Waas, vertegenwoordigd door Etienne Audenaert. De Mandel, vertegenwoordigd door Jurgen Vanlerberghe, neemt het ondervoorzitterschap waar.