Jaarverslag

Naar aanleiding van de algemene vergadering, stelt ASTER cv haar jaarverslag voor van het werkingsjaar 2020 - 2021. Het jaarverslag geeft o.a. een weergave van de activiteiten van het werkingsjaar en een terugblik van de voorbije jaren.

Lees het jaarverslag hier